Om mig

Jag är  legitimerad  psykolog med specialisering i pedagogisk psykologi. Psykologutbildningen har jag från Finland och specialistutbildningen från Sverige. Jag har arbetat som skolpsykolog i Eskilstuna (1975 – 1998) och  i  Flen (2000- 2012). Därefter har jag arbetat med privata uppdrag i olika kommuner, skolor och med privat personer.  Kris och Traumacentrum KTC har anlitat Reed Rehab ända från starten 1998.

Som tvåspråkig (finska-svenska) psykolog har jag  möjlighet att följa den teoretiska och praktiska utveckling av psykologiska metoder både i Sverige och Finland.  Diagnostik och behandling kan göras på det språk som är starkast hos den som söker hjälp.

och mitt arbete

I mitt arbete som skolpsykolog i första hand med den finska gruppen har jag blivit väl bekant med frågor gällande tvåspråkighet och anpassning i det nya landet. Transkulturella frågor har jag lyft inom Sveriges Psykologförbund som ordförande i Sveriges Invandrarpsykologer/Transkulturella Psykologer.

De många komplicerade utredningsärenden av barn med utländsk bakgrund fick mig att tänka på metodutveckling och förebyggande arbete. Det var nödvändigt att arbeta som konsult för att få mer inriktning på pedagogisk psykologi som komplement till det kliniska tänkandet om svårigheter/störningar.

Speciallärare var och är fortfarande en naturlig samarbetspartner för skolpsykologen. Deras kompetens att utreda och åtgärda svårigheter ökades med fortbildning. De första ITPA-kurserna (The Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) anordnade jag för finska lärare (testet fanns inte på svenska). När testet hade kommit ut på svenska höll jag kurser för de svenska lärare som jag samarbetade med i Eskilstuna; kursen var öppen även för lärare i andra skolor i  Sverige. 

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och i Psykologföretagarna AB.