Samtal vid kris

enskilt eller i par

När livet känns tungt och problematiskt behövs hjälp med professionella samtal.  Livsproblemen kan handla om svårigheter i nära relationer hemma eller på arbetsplatsen. Det kan handla om oro, som man inte kan sätta ord på. Det kan handla om rädsla och ångest, som har blivit ett hinder i vardagslivet. Olösta konflikter leder till sömnsvårigheter och stress, vilket kan leda till en ond cirkel t o m till utmattning och depression. Med professionella samtal kan allvarligare problem förebyggas. Inga remisser behövs. 

Tidsbokning  070 32 62 190, ritvareed@hotmail.com