Välkommen

Reed Rehab erbjuder psykologtjänster –samtal,  utredningar, konsultationer – i frågor som rör barns, ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och psykiska hälsa.

Företaget startades 1998.

Reed Rehab är medlem i Psykologföretagarna AB inom Sveriges Psykologförbund.

Vi arbetar genom videosamtal.

Titelskydd och legitimation

Titeln psykolog är skyddad inom hälso- och sjukvårdens område. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog utan att ha legitimation i den mån det gäller undersökning, diagnostik, vård och behandling. Detta är en garanti för allmänheten att befattningshavaren har en av samhället godkänd utbildning.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation och för register över alla legitimerade psykologer.