Konsultation

En bra start

Personalinriktade konsultationer är en bra start i arbetet med barn och ungdomar när svårigheter med inlärning, koncentration- och beteende uppstår.

Barn och ungdomar, speciellt de med moderna diagnoser, tenderar att uppfostra sig själva. De har svårt att lita på sin omgivning och/eller inte vet hur man gör för att utveckla fungerande relationer. Det engelska uttrycket ”selfparenting” förklarar bra vad som sker: barnet tar helt kontrollen över sig själv. Om detta sker för tidigt kan det bli svåra konsekvenser för barnets senare utveckling t ex negativ självbild och känslor av mindre värd som följd.

Tanken med psykologkonsultationer är att få i gång en process, ett samarbete med alla berörda, för att förebygga och förändra problembilden. Om det visar sig att konsultationen, som är tidsbegränsad, inte skulle räcka, kan andra insatser behövas t ex en utredning och/eller samtal med eleven och föräldrar för att penetrera närmare styrkor och svagheter. 

 

För mer information kontakta Reed Rehab.